Omgaan met personen met verward gedrag

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat er nog regelmatig onvoldoende kennis is over de oorzaken van verward gedrag en er sprake is van handelings-verlegenheid. ‘Wat is er eigenlijk aan de hand en hoe moet ik daar mee omgaan?’ Maarsingh & van Steijn gaat in de training ‘Omgaan met personen met verward gedrag’ in op deze thema’s en biedt handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Kijk voor meer informatie Flyer Omgaan met personen met verward gedrag

Zie agenda.