Meest gestelde vragen

Algemeen

20-12-2020:
We passen ons beleid steeds aan om te voldoen aan de voorschriften van de RIVM.

De zorg gaat, juist ook in deze moeilijke tijden, gewoon door. Wij proberen dus altijd alle afspraken na te komen. Alleen als er medewerkers zelf ziek zijn, zijn we genoodzaakt afspraken te verzetten. Onder bepaalde voorwaarden kan de behandeling ook plaatsvinden bij ons op de praktijk (face tot face). Zowel uzelf als de behandelaar moeten dan goed gezond zijn. Mail gerust met de behandelaar als u aarzelt. Juist omdat corona en ook de corona-maatregelen zoveel impact hebben, blijven we ook in de lockdown open, maar mocht beeldbellen de voorkeur hebben, dan kan dat altijd. We zouden het op prijs stellen wanneer u toch graag naar de praktijk komt (en als ook de behandelaar daarmee akkoord gaat), dat u dan net iets te laat komt, zodat u direct de behandelkamer in kunt en niet in de wachtkamer hoeft te blijven zitten. De hulpverlener stopt alle afspraken die live zijn ook altijd ietsje eerder, om opstoppingen te voorkomen.

Binnen onze praktijk houden we de regel aan dat we minstens anderhalve meter afstand van elkaar houden. U wordt voorafgaand over de details geïnformeerd wat dit van u en ons vraagt.

Beeldbellen doen we via een beveiligde verbinding en de behandelaar zal u uitleggen hoe dat werkt.

Voor maatregelen in Groningen; ga naar 'locatie Groningen'

Locatie Leeuwarden :
Basis GGZ: 6-8 weken wachttijd
S-GGZ : op dit moment is er een cliëntenstop

Als er veranderingen in wachttijden plaatsvinden, dan vermelden wij dat op deze plek.

Via deze link vindt u het factsheet van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) over wachttijden in de zorg.

We stellen het erg op prijs als u aan ons teruggeeft wanneer en waarover u tevreden bent, maar natuurlijk ook als u dat niet bent. Zonder die feedback kunnen we niet echt verbeteren, dus doe dat vooral. De gangbare eerste stap is om het op te nemen met de psycholoog. Als deze naar uw gevoel onvoldoende luistert dan kan dit ook via de directie. U wordt in beide gevallen binnen zes weken persoonlijk uitgenodigd. Als het lastig voor u is om eventuele kritiek of zelfs een klacht rechtstreeks aan de psycholoog of de directie door te geven dan kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie.
Als u tips wilt kunt u kijken op de site van de beroepsvereniging deze site of op de site van een onafhankelijke partij erisietsmisgegaan.

Korte test

Voorafgaand aan uw eerste afspraak krijgt u via uw mailadres de link naar 2 korte tests toegestuurd die we altijd van tevoren en achteraf opnieuw even doen. We willen niet alleen maar roepen dat we goede dingen doen, maar ook echt precies weten of dat dan wel zo is.

Eerste afspraak

Als u de eerste keer komt en de voordeur binnenloopt, ziet u meteen de balie van ons secretariaat. Onze secretaresses kijken of we al uw gegevens hebben en vertellen u waar u moet zijn.

In kaart brengen problematiek en talenten

Eén van onze experts gaat daarna aan de slag en zorgt voor een lekkere kop koffie of thee. Hij of zij brengt zowel de problematiek als uw talenten in kaart en maakt dan een helder plan.
Let wel: Er gaat in principe geen informatie naar buiten zonder uw uitdrukkelijke toestemming, alleen in het geval van een second opinion is dat soms wel zo (voor extra informatie klik hier).

Vervolgens wordt gestart met de behandeling.

Ervaring en specialiteiten

Al onze experts hebben minstens enige jaren extra opleiding na hun universitaire studie. De stijl van onze experts, maar ook hun specialiteiten verschillen flink, dus soms zit u niet direct bij de juiste persoon. Denk vooral met ons mee en neem geen blad voor de mond, het gaat tenslotte om u!

Farmacotherapie

Binnen Maarsingh en van Steijn bestaat de mogelijkheid tot farmacotherapie. Hiervoor kan een arts of een verpleegkundig specialist – ggz (vs-ggz) worden ingezet.

Klik hier om het beleid omtrent medicatie in Leeuwarden te lezen.
Klik hier om het beleid omtrent medicatie in Groningen te lezen.

Kosten

Tarieven 2021

Sinds 2014 is in het basispakket van de zorgverzekeraar de Basis GGZ en Specialistische GGZ opgenomen. In de BasisGGZ kunnen een aantal programma's doorlopen worden afhankelijk van de ernst van de klachten. Doordat wij zeer actief gebruik maken van E-Health en zelf ook modules ontwikkelen, kunnen we veel aan in een basis GGZ programma.

Kwaliteit

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren.
In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.
Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Uiteraard voldoen wij hier aan en kunt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe Maarsingh en van Steijn haar werk georganiseerd heeft hier downloaden. Voor Maarsingh en van Steijn Leeuwarden klikt u hier

Voor Maarsingh en van Steijn Groningen kunt u de kwaliteitsstatuten per behandelaar terugvinden bij 'onze mensen'.