Hyperbare zuurstof therapie

Binnen onze praktijk gebruiken we deze therapie op een soortgelijke manier, en dan vooral om het brein beter te laten werken. Er zijn allerlei ziektebeelden waarbij het brein niet meer doet wat het voorheen wel kon, denk aan chronische vermoeidheid, ex-Covid en verschillende vormen van hersenletsel. Mensen ervaren een soort van mist in het hoofd, vertraagde informatieverwerking en probleem zoals een verhoogde prikkelgevoeligheid en aandachts- en geheugenproblemen. Het verblijven in de zuurstoftank, gekoppeld aan bewegen en andere manieren om het brein te prikkelen kan bijdragen aan dit herstel. Omdat het nog een nieuwe toepassing betreft in Nederland wordt het nog niet vergoed door de zorgverzekering, tenzij het past binnen een zogenaamd CGT-traject (cognitieve gedragstherapie) en het de therapie aantoonbaar versnelt. We declareren het dan als CGT. Op dit moment is dat alleen het geval bij chronische pijn en bij fibromyalgie. De kosten voor het gebruik van de zuurstoftank zijn daarom meestal voor uzelf. Kosten zijn € 50,- per keer en vaak zijn er minimaal 20 sessies nodig.
Deze behandeling kan gelijktijdig lopen met een behandeltraject dat wel via de zorgverzekering verloopt, omdat we voor dezelfde klachten ook de reeds gangbare psychologische behandeling bieden. Ook dit valt onder cognitieve gedragstherapie, alleen het gedeelte hyperbare zuurstoftherapie valt dan buiten de vergoeding. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding, dan dient u een verwijzing te vragen van uw huisarts.
Voor vragen kunt u mailen met Marit Westerdijk, psycholoog: m.westerdijk@maarsinghenvansteijn.nl