Wat te doen als ik niet tevreden ben of een klacht heb?

Als ook dan geen goede oplossingen gevonden worden naar uw mening, kunt u zich wenden tot onze beroepsvereniging, het NIP.