Wachttijden

Locatie Leeuwarden, wachttijd voor de basis-GGZ: 8 weken /
S-GGZ: op dit moment is er een cliëntenstop

Locatie Groningen, wachttijd voor de basis -GGZ: 1 tot 2 weken. Voor de Specialistische GGZ gaat de planning in overleg

Locatie Gorredijk (behandeling in de basis-GGZ): wachttijd 3 tot 4 weken

Als er veranderingen in wachttijden plaatsvinden, dan vermelden wij dat op deze plek.

Via deze link vindt u het factsheet van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) over wachttijden in de zorg.