Wat zijn de kosten in 2022?

Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk wanneer u de zorg vergoed wilt krijgen. Zonder deze verwijzing zal de zorgverzekeraar niet overgaan tot betaling.

Volledige vergoeding
Vanaf januari 2022 hebben wij een contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • De Friesland Zorgverzekeraar (3358)
 • Interpolis Zorgverzekeringen (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen (3351)
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen) (3311)
 • One Underwriting B.V. (8971)
 • Achmea, alleen als u aanvullend verzekerd bent

Wanneer u bij een van bovenstaande verzekeraars verzekerd bent dan krijgt u de kosten volledig vergoed, uitgezonderd uw jaarlijks eigen risico.

Onvolledige vergoeding
Indien u niet bij één van bovenstaande zorgverzekeraars bent verzekerd raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Vraag bij uw zorgverzekeraar expliciet na wat u vergoed krijgt.
Het volgende is van belang als u contact opneemt met uw zorgverzekeraar:

 • We zijn in uw geval dan een contractvrije praktijk.
 • Verzoek uw verzekeraar hierbij om uw polisvoorwaarden erbij pakken aangezien er twee locaties van Maarsingh & van Steijn zijn; locatie Groningen en locatie Leeuwarden.
 • Vraag zoals u die aan uw zorgverzekeraar kunt stellen:
  ‘Kunt u mij informeren hoeveel ik vergoed krijg?’
  ‘Ik ben door mijn huisarts verwezen naar Maarsingh & van Steijn voor psychologische behandeling binnen de basis-GGZ. Maarsingh & van Steijn is een contractvrije praktijk die voldoet aan alle kwaliteitseisen die gesteld zijn aan psychologische behandeling’.

Zorgprestatiemodel
Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico.

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.
Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.
De grootste veranderingen voor u als cliënt op een rijtje:

 • Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.
 • De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen.
 • Er is zowel voor u als cliënt als voor de behandelaar sneller inzicht in de kosten. Er kan sneller gedeclareerd worden; per prestatie.
 • Voor cliënten is het belangrijkste verschil dat de rekening duidelijker en begrijpelijker wordt en dat het eigen risico vanaf 2022 elk jaar in rekening wordt gebracht. Heeft u sessies in 2022 en 2023, dan spreekt u dus uw eigen risico aan in 2022 en 2023.

En als ik nou de afspraak vergeet of om een goede reden niet op kom dagen?
Wij brengen geen kosten in rekening als u tijdig, dat wil zeggen tot een dag van tevoren, de afspraak afzegt of verzet. Bij niet annuleren en bij annuleringen op dezelfde dag als de afspraak, brengen we naar redelijkheid en billijkheid onze kosten in rekening bij uzelf. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt € 60,-.

Niet verzekerde zorg
Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Uw huisarts weet hier meer van en ook onze psycholoog weet precies om welke beelden dit gaat. Omdat u het zelf moet betalen, leggen we wat extra uit over de opbouw van dit door de NZa (Nationale Zorgautoriteit) bedachte tarief. En dat doen we ook omdat het echt ingewikkelde materie is.

Voor de liefhebber van extra uitleg: http://www.nvgzp.nl/basis-ggz-in-hoofdlijnen/