Wat zijn de kosten?

Tarieven 2020

Vanaf 1 januari 2014 is het hele stelsel van bekostiging van de GGZ veranderd. In het basispakket van de zorgverzekeraar is nu Basis GGZ en Specialistische GGZ opgenomen. In de BasisGGZ kunnen een aantal programma's doorlopen worden afhankelijk van de ernst van de klachten. De klachten moeten echter altijd dusdanig zijn dat een psychiatrische diagnose gesteld kan worden (een zgn. DSM- diagnose) en in de intake wordt hier dus ook altijd aandacht aan besteed. Een intake is dan ook niet hetzelfde als een kennismakingsgesprek en de kosten worden altijd in rekening gebracht.

De programma's in de Basis GGZ

De programma's in de Basis GGZ worden 'kort', 'middel', 'intensief', 'chronisch' en 'onvolledig behandeltraject' genoemd. De eerste drie programma's worden ingezet als de problematiek weliswaar heftig is, maar niet complex. Met andere woorden er is niet heel veel tegelijkertijd aan de hand. De naam van het programma geeft eigenlijk al een beetje aan wat er bedoeld wordt, het aantal sessies loopt op.
Het vierde programma wordt ingezet als u chronische klachten heeft die goed onder beheer zijn en waar alleen nu en dan contact nodig is. 'Onvolledig behandeltraject' wordt ingezet als u tijdens de intake stopt met de behandeling.

Voortijdig stoppen

Als u tijdens de behandeling stopt, zijn we verplicht om toch het hele bedrag bij de zorgverzekeraar te declareren (voorschrift NZa). Voor alle programma's geldt dat u ook na een geslaagde behandeling hetzelfde jaar gewoon terug kunt komen als dat nodig is. Het is dan wel van belang dat de huisarts opnieuw een verwijzing uitschrijft!

Vergoeding

Voor de mensen die bij de volgende zorgverzekeraars verzekerd zijn, geldt dat alle kosten worden vergoed:

 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
 • Interpolis Zorgverzekeringen
 • FBTO Zorgverzekeringen
 • IAk Volmacht B.V.
 • Aevitae Achmea

Voor onze praktijk in Groningen hebben wij, naast bovenstaande zorgverzekeraars, ook contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Menzis
 • Anderzorg
 • DSW
 • In Twente
 • Stad Holland
 • A.S.R.
 • De Amersfoortse
 • Ditzo zorgverzekeringen

Wel moet u altijd rekening houden met uw eigen risico en dat is in 2019 € 385,-. In 2020 zal dat zo blijven.

Voor de mensen die elders zijn verzekerd, hier geldt dat de zorgverzekeraar altijd een groot gedeelte van de zorg vergoedt. Vraagt u voordat u start met de behandeling zorgvuldig na hoeveel dat bij u is dan komt u niet voor verrassingen te staan!
Omdat zorgverzekeraars soms zeggen dat ze het volledige tarief vergoeden, maar dan toch rekenen met een ander tarief dan de tarieven zoals hieronder vermeld staan, is het goed steeds formeel na te vragen of de zorgverzekeraar rekent met de werkelijke maximale tarieven

De maximumtarieven die de NZA heeft vastgesteld voor de vijf programma's

 • Basis GGZ Kort in 2020: € 504,71 en in 2019 (BK): € 507,62
 • Basis GGZ Middel in 2020: € 856,34 en in 2019 (BM): € 864,92
 • Basis GGZ Intensief in 2020: € 1.373,34 en in 2019 (BI): € 1.356,25
 • Basis GGZ Chronisch in 2020: € 1.287,27 en in 2019 (BC): € 1.251,70
 • Onvolledig behandeltraject in 2020 € 219,53 2019: € 207,19
  (in 2016 heette dit 'Transitieprestatie' : € 186,68)

Specialistische GGZ

Ook voor de Specialistische GGZ leveren wij diensten en dat doen we als psychotherapeut. Hier verandert eigenlijk niet veel ten opzichte van voorgaande jaren. De vergoedingen hangen af van waar u verzekerd bent. Opnieuw wordt de hele behandeling vergoed via de Friesland zorgverzekeraar. Voor de andere verzekeraars verschilt het zgn. restitutiebedrag, dus het bedrag dat u terug krijgt. Vraag dus altijd aan uw eigen zorgverzekeraar, voor u start, hoe dat bij u zit! U krijgt achteraf het gehele bedrag gefactureerd en moet het dan zelf declareren bij de zorgverzekeraar. Natuurlijk kunt u in overleg met ons direct vanaf de start al beginnen met de betaling zodat de kosten behapbaar blijven.

Vergoeding door werkgevers of de verzekering van de werkgever

Soms zijn werkgevers bereid om de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. De afdeling personeelszaken of de bedrijfsmaatschappelijke dienst van de werkgever kan hierover informatie verschaffen. Wij worden onder andere vergoed door Livvit (van Achmea) en door Het Beterschap (de Friesland). Vooral als u wel worstelt met zaken en dat hoeven niet direct psychiatrische dingen te zijn overigens, is er dus toch vergoeding mogelijk.

Online behandeling

Bij Maarsingh & van Steijn kunt u, indien u dat wenst, in elk van de programma's een online behandeling volgen bij Therapieland en elke eHealth module zit altijd in de prijs inbegrepen, dus het kost u niks extra!

En als ik nou de afspraak vergeet of om een goede reden niet op kom dagen?

Wij brengen geen kosten in rekening als u tijdig, dat wil zeggen tot een dag van tevoren, de afspraak afzegt of verzet. Bij niet annuleren en bij annuleringen op dezelfde dag als de afspraak, brengen we naar redelijkheid en billijkheid onze kosten in rekening bij uzelf. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt € 60,-.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Uw huisarts weet hier meer van en ook onze psycholoog weet precies om welke beelden dit gaat. Omdat u het zelf moet betalen, leggen we wat extra uit over de opbouw van dit door de NZa (Nationale Zorgautoriteit) bedachte tarief. En dat doen we ook omdat het echt ingewikkelde materie is.

Voor onverzekerde zorg geldt het zgn. OZP-tarief (onverzekerde zorgproducten) en ook de term OVP zult u wellicht nu en dan tegenkomen (onverzekerde producten) en daar wordt dan hetzelfde mee bedoeld. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'OZP niet-basispakketzorg consult' (in gewone mensentaal 'een sessie van 45 minuten face-to-face en 15 minuten administratietijd') wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa en is voor 2020: €110,27. Voor eHealth wordt precies hetzelfde uurtarief gerekend als voor face-to-face contacten. Omdat we hier vaak afspraken maken waarbij we elkaar 60 minuten zien in plaats van 45 hebben wijzelf een vast tarief van € 140,- per sessie. Omdat de sessies hier langer duren en eHealth altijd is inbegrepen (er wordt dus geen extra tijd geregistreerd, wat volgens de NZa wel zou kunnen) is ons tarief feitelijk wat lager dan de NZa daarvoor voorrekent. Voor de onverzekerde zorg kunt u zich extra bij laten verzekeren en de kosten gaan dan ook niet van uw eigen risico af.

Voor de liefhebber van extra uitleg: http://www.nvgzp.nl/basis-ggz-in-hoofdlijnen/