Wat zijn de kosten in 2021?

Tarieven 2021

Sinds 2014 is in het basispakket van de zorgverzekeraar de Basis GGZ en Specialistische GGZ opgenomen. In de Basis GGZ kunnen een aantal programma's doorlopen worden afhankelijk van de ernst van de klachten. Doordat wij zeer actief gebruik maken van E-Health en zelf ook modules ontwikkelen, kunnen we veel aan in een basis GGZ programma. Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen moeten de klachten altijd dusdanig zijn dat een psychiatrische diagnose gesteld kan worden (een zgn. DSM- diagnose). In de intake wordt hier dus ook altijd aandacht aan besteed. Een intake is dan ook niet hetzelfde als een kennismakingsgesprek en de kosten worden altijd in rekening gebracht.

De programma's in de Basis GGZ

De programma's in de Basis GGZ worden 'kort', 'middel', 'intensief', 'chronisch' en 'onvolledig behandeltraject' genoemd. De eerste drie programma's worden ingezet als de problematiek weliswaar heftig is, maar niet complex. Met andere woorden er is niet heel veel tegelijkertijd aan de hand. De naam van het programma geeft eigenlijk al een beetje aan wat er bedoeld wordt, het aantal sessies loopt op.
Het vierde programma wordt ingezet als u chronische klachten heeft en de focus is niet zozeer gericht op de klachten, maar meer op wat wel herstelondersteuning wordt genoemd. We zetten in op werkhervatting of op het herstel van een actief en betekenisvol leven, ook al blijven er klachten spelen. Een 'Onvolledig behandeltraject' wordt ingezet als u tijdens de intake stopt met de behandeling.

Voortijdig stoppen

Als u tijdens de behandeling stopt, zijn we verplicht om toch het hele bedrag bij de zorgverzekeraar te declareren (voorschrift NZa). Voor alle programma's geldt dat u ook na een geslaagde behandeling hetzelfde jaar gewoon terug kunt komen als er onverwacht toch sprake is van terugval. Het is dan wel van belang dat de huisarts opnieuw een verwijzing uitschrijft!

Vergoeding

Voor de mensen die bij de volgende zorgverzekeraars verzekerd zijn, geldt dat alle kosten worden vergoed:

Vanaf januari 2022:

 • De Friesland Zorgverzekeraar (3358)
 • Interpolis Zorgverzekeringen (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen (3351)
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen) (3311)
 • One Underwriting B.V. (8971)
 • Achmea, alleen als u aanvullend verzekerd bent

voor 2021 zijn dit:

 • De Friesland Zorgverzekeraar (3358)
 • Interpolis Zorgverzekeringen (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen (3351)
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen) (3311)
 • One Underwriting B.V. (8971)

Wel moet u altijd rekening houden met uw eigen risico en dat is in 2021 € 385,-. Voor 2020 geldt hetzelfde bedrag.

Voor de mensen die elders zijn verzekerd, hier geldt dat de zorgverzekeraar altijd een groot gedeelte van de zorg vergoedt. Vraagt u voordat u start met de behandeling zorgvuldig na hoeveel dat bij u is dan komt u niet voor verrassingen te staan!
Omdat zorgverzekeraars soms zeggen dat ze het volledige tarief vergoeden, maar dan toch rekenen met een ander tarief dan de tarieven zoals hieronder vermeld staan, is het goed steeds formeel na te vragen of de zorgverzekeraar rekent met de werkelijke maximale tarieven.

De maximumtarieven die de NZA heeft vastgesteld voor de vijf programma's

 • Basis GGZ Kort in 2021: € 522,13
 • Basis GGZ Middel in 2021: € 885,01
 • Basis GGZ Intensief in 2021: € 1.434,96
 • Basis GGZ Chronisch in 2021: € 1.380,49
 • Onvolledig behandeltraject in 2021: € 228,04

  Voor de cijfers van vorig jaar, zie: de site van de NIP

Specialistische GGZ

Ook voor de Specialistische GGZ leveren wij diensten en dat doen we als psychotherapeut. Hier verandert eigenlijk niet veel ten opzichte van voorgaande jaren. De vergoedingen hangen af van waar u verzekerd bent. Opnieuw wordt de hele behandeling vergoed via de Friesland zorgverzekeraar. Voor de andere verzekeraars verschilt het zgn. restitutiebedrag, dus het bedrag dat u terug krijgt. Vraag dus altijd aan uw eigen zorgverzekeraar, voor u start, hoe dat bij u zit! U krijgt achteraf het gehele bedrag gefactureerd en moet het dan zelf declareren bij de zorgverzekeraar. Natuurlijk kunt u in overleg met ons direct vanaf de start al beginnen met de betaling zodat de kosten behapbaar blijven.

Vergoeding door werkgevers of de verzekering van de werkgever

Soms zijn werkgevers bereid om de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. De afdeling personeelszaken of de bedrijfsmaatschappelijke dienst van de werkgever kan hierover informatie verschaffen. Wij worden onder andere vergoed door Livvit (van Achmea) en door Het Beterschap (de Friesland). Vooral als u wel worstelt met zaken en dat hoeven niet direct psychiatrische dingen te zijn overigens, is er dus toch vergoeding mogelijk.

En als ik nou de afspraak vergeet of om een goede reden niet op kom dagen?

Wij brengen geen kosten in rekening als u tijdig, dat wil zeggen tot een dag van tevoren, de afspraak afzegt of verzet. Bij niet annuleren en bij annuleringen op dezelfde dag als de afspraak, brengen we naar redelijkheid en billijkheid onze kosten in rekening bij uzelf. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt € 60,-.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Uw huisarts weet hier meer van en ook onze psycholoog weet precies om welke beelden dit gaat. Omdat u het zelf moet betalen, leggen we wat extra uit over de opbouw van dit door de NZa (Nationale Zorgautoriteit) bedachte tarief. En dat doen we ook omdat het echt ingewikkelde materie is.

Voor onverzekerde zorg geldt het zgn. OZP-tarief (onverzekerde zorgproducten) en ook de term OVP zult u wellicht nu en dan tegenkomen (onverzekerde producten) en daar wordt dan hetzelfde mee bedoeld. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'OZP niet-basispakketzorg consult' (in gewone mensentaal 'een sessie van 45 minuten face-to-face en 15 minuten administratietijd') wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa en is voor 2021 € 114,41. Voor eHealth wordt precies hetzelfde uurtarief gerekend als voor face-to-face contacten en wij gebruiken eigenlijk in alle trajecten e-health modules. Voor de onverzekerde zorg kunt u zich extra bij laten verzekeren en de kosten gaan dan ook niet van uw eigen risico af.

Voor de liefhebber van extra uitleg: http://www.nvgzp.nl/basis-ggz-in-hoofdlijnen/