Meest gestelde vragen

Tarieven 2019

Vanaf 1 januari 2014 is het hele stelsel van bekostiging van de GGZ veranderd. In het basispakket van de zorgverzekeraar is nu Basis GGZ en Specialistische GGZ opgenomen. In de BasisGGZ kunnen een aantal programma's doorlopen worden afhankelijk van de ernst van de klachten.