Meest gestelde vragen

Tarieven 2021

Sinds 2014 is in het basispakket van de zorgverzekeraar de Basis GGZ en Specialistische GGZ opgenomen. In de BasisGGZ kunnen een aantal programma's doorlopen worden afhankelijk van de ernst van de klachten. Doordat wij zeer actief gebruik maken van E-Health en zelf ook modules ontwikkelen, kunnen we veel aan in een basis GGZ programma.