Wat te doen als ik niet tevreden ben of een klacht heb?

We stellen het erg op prijs als u aan ons teruggeeft wanneer en waarover u tevreden bent, maar natuurlijk ook als u dat niet bent. Zonder die feedback kunnen we niet echt verbeteren, dus doe dat vooral. De gangbare eerste stap is om het op te nemen met de psycholoog. Als deze naar uw gevoel onvoldoende luistert dan kan dit ook via de directie. U wordt in beide gevallen binnen zes weken persoonlijk uitgenodigd. Als het lastig voor u is om eventuele kritiek of zelfs een klacht rechtstreeks aan de psycholoog of de directie door te geven dan kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie: erisietsmisgegaan. Wij vinden het van belang dat er door een onafhankelijke partij meegekeken wordt, vandaar dat we ons aan hebben gesloten bij Erisietsmisgegaan.nl. Ook via de de site van de beroepsvereniging NIP en NVP kunt u nazoeken hoe u om kunt gaan met klachten.