Waarom is er een cliëntenstop voor nieuwe aanmeldingen?

Cliëntenstop nieuwe aanmeldingen voor mensen die verzekerd zijn bij De Friesland, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, IAk Volmacht B.V. en Aevitae Achmea.

In de contracten die wij als zorgverleners hebben afgesloten met bovenstaande verzekeraars is er een zogenaamd ‘omzetplafond’ afgesproken. Wanneer wij meer cliënten opvangen dan in dat contract is afgesproken, dan krijgen wij daar geen vergoeding voor en dienen wij mensen naar de wachtlijstbemiddelaar van de betreffende zorgverzekeraar te verwijzen. Helaas is dat nu het geval, wij hebben veel cliënten geholpen en door dat plafond mogen wij dit jaar niet meer mensen behandelen. Ook wij betreuren dit ten zeerste.

Als dit voor u het geval is dan vragen wij u naar uw wachtlijstbemiddelaar te bellen en aan te geven dat u naar onze praktijk bent verwezen. Uw zorgverzekeraar dient dan een passende oplossing met u te zoeken.