Behandeling en coaching

Op basis van de intake, de vraagstelling en eventueel het psychodiagnostisch onderzoek wordt een advies geformuleerd over de behandeling. Er zijn verschillende behandelvormen. In het intakeverslag wordt al een plan van aanpak (zoals de behandelvorm) beschreven. De invulling hiervan is verschillend per persoon en situatie.

Meer informatie over de kosten van een traject is hier te vinden.

Netwerk van experts en wetenschappelijk verantwoord

Wij werken met een netwerk van experts, zodat de cliënt altijd door de juiste deskundige wordt geholpen. Daarnaast zijn de behandelingen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Oplossingsgericht

Ons uitgangspunt is om oplossingsgericht te werken en de situatie van de cliënt duurzaam te verbeteren. Centraal in de aanpak staat, naast het oplossen van de problematiek, ook altijd het in beeld brengen van de kwaliteiten en valkuilen. Hierdoor kunnen zowel de cliënt zelf als diens omgeving beter sturen op de vraag “hoe weer vis in het water te worden”. Het kan van belang zijn om belangrijke mensen uit de omgeving van een cliënt te betrekken.

Klik hier voor informatie over onze werkwijze. Wilt u een voorbeeld van een behandelingstraject? Klik dan hier.