Nieuwe bekostiging in 2022

Nieuw in 2022, het zorgprestatiemodel

Nieuwe bekostiging GGZ vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt geestelijke gezondheidszorg, voor volwassenen vanaf 18 jaar, op een nieuwe manier door de zorgverzekeraar in rekening gebracht, ‘het zorgprestatiemodel’. Voor cliënten is het belangrijkste verschil dat de rekening duidelijker en begrijpelijker wordt en dat het eigen risico vanaf 2022 elk jaar in rekening wordt gebracht. Met andere woorden, cliënten waarbij de behandeling doorloopt in 2022 betalen voor de zorg in 2022 dus opnieuw eigen risico.

De oude situatie:
Voorbeeld A: Looptijd zorg 365 dagen - zorg eindigt in 2021
-betaling eigen risico huidige situatie, einddatum behandeling voor 1 januari 2022-
Start behandeling: 1 september 2020
Einde behandeling: 31 augustus 2021
Te betalen: U betaalt alleen het eigen risico van 2020 voor dit behandeltraject.

De nieuwe situatie:
Voorbeeld B: looptijd zorg 365 dagen - zorg eindigt in 2022
-betaling eigen risico zorgprestatiemodel, einddatum behandeling na 1 januari 2022-
Start behandeling: 1 september 2021
Einde behandeling: 31 augustus 2022
Te betalen: U betaalt zowel het eigen risico van 2021 als van 2022 voor dit behandeltraject. Het wettelijk verplichte eigen risico in 2021 en 2022 is vastgesteld op € 385,-- per persoon per jaar.